Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno  obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu.

Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičkim osobama.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 2.000.000,00 kuna.

Namjena sredstava je za:

  • obrazovanje u 2019. i 2020. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica, odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik i
  • ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2019. i 2020. godini.

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za: 

  • polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 kuna,
  •  pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 kuna,
  •  polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00/1.500,00 kuna,
  • pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 kuna,
  •  prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine,
  •  polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 kuna i
  •  Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi.

Prijave se zaprimaju isključivo od 11. svibnja 2020. do 30. listopada 2020. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 30. listopada 2020. godine.

Prijava (Prijavni obrazac – Fizičke osobe i Prijavni obrazac – Gospodarski subjekti) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 11. svibnja 2020. godine na adresu:
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Više informacija o Programu „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://gospodarstvo.gov.hr/