Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe u akademskoj godini 2020./2021.

Sufinanciranje troškova odnosi se na povrat sredstava do iznosa od najviše 2.500,00 kuna, a koje je polaznik/ca pripremnog tečaja uplatio/la pravnom subjektu ovlaštenom za obavljanje djelatnosti – organizatoru pripremnog tečaja.

Za sufinanciranje troškova mogu se javiti:

 • djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djeca nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
 • djeca HRVI iz Domovinskog rata,
 • djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata,
 • djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru,
 • HRVI iz Domovinskog rata i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata (osobno).

Djeca smrtno stradalih i djeca nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata mogu ostvariti pravo na povrat troškova bez obzira na ostvarene redovite novčane prihode mjesečno po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini.

HRVI iz Domovinskog rata i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, djeca HRVI iz Domovinskog rata, djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru, mogu ostvariti pravo pod uvjetom da redovni prihodi, u prethodnoj kalendarskoj godini, mjesečno po članu kućanstva ne prelaze 60% od utvrđene proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj odnosno 1.995,60 kn po članu kućanstva.

Zahtjevi se podnose Ministarstvu hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb ili u elektronskom obliku na e-mail adresu: ministarstvo@branitelji.hr (s naznakom – Povjerenstvo za razmatranje zahtjeva za sufinanciranje troškova pripremnih tečajeva).

*Dokumentacija dostavljena u elektronskom obliku mora biti skenirana u PDF formatu i potpisana od strane podnositelja zahtjeva.

Podnositelj/ica treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. popunjen obrazac zahtjeva (Obrazac zahtjeva)
 2. preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,
 3. dokaz o statusu,
 4. otisnuti ispunjeni on-line obrazac Prijave za polaganje državne mature i prijave na studijske programe ili potvrda o upisu u završni razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. ili preslika maturalne svjedodžbe,
 5. dokaz o podmirenju troškova pripremnog tečaja,
 6. preslika pravomoćne presude suda o razvodu braka roditelja ukoliko su roditelji razvedeni te smrtni list ukoliko je jedan roditelj umro (nije potrebno za djecu smrtno stradalih hrvatskih branitelja),
 7. preslika kartice tekućeg ili zaštićenog računa,
 8. preslika osobne iskaznice korisnika tekućeg ili zaštićenog računa na koji će se izvršiti uplata povrata sredstava.

Javni poziv otvoren je do 9. srpnja 2020. godine.

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://branitelji.gov.hr/