Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2020. godinu.

Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge).

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 12.500.000,00 kuna.

Namjena sredstava je za:

SKUPINA A

 • ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
 • ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
 • prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora.

SKUPINA B

 • usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda,
 • marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta,
 • edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Prihvatljivi troškovi su:

 • ulaganja u proizvode/usluge, proširenje ponude proizvoda/usluge, proširenje
  proizvodnje i pružanja usluga i/ili proširenje tržišta, uvođenje proizvoda/usluga na
  tržište, uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge,
 • nabava strojeva i radnih strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja
  i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne
  djelatnosti,
 • poboljšanje i prilagodba poslovnog prostora za obavljanje poslovne djelatnosti,
 • usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (atestiranje opreme i
  instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u
  dizajnu proizvoda, ambalaži i dr.),
 • marketinške aktivnosti (nastup na domaćim i inozemnim sajmovima (zakup,
  opremanje izložbenog prostora, korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta
  (benchmarking), stvaranje tržišne marke, oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn), izrada
  web stranice i izrada promidžbenog materijala),
 • edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna, a najviši iznos je 200.000,00 kuna.

Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine A odobravaju u 100% iznosu prihvatljivih troškova. Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine B ne mogu iznositi više od 40% ukupno prihvatljivih troškova.

Prijave se zaprimaju isključivo od 12. svibnja 2020. do 26. svibnja 2020. godine.

Prijava (Prijavni obrazac) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 12. svibnja 2020. godine na adresu:
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2020. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Više informacija o Programu „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://gospodarstvo.gov.hr/