EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) je otvorila natječaj u sklopu 2. cjeline – demokratski angažman i građansko sudjelovanje, Mjera 2.3. Projekti civilnog društva.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Programa je 187.700.000 milijuna eura. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava je do 150.000,00 eura.

Ciljevi programa: 

  • pridonijeti boljem razumijevanju Unije, njezine povijesti i različitosti,
  • promicati europsko građanstvo i unaprijediti građansko i demokratsko sudjelovanje na razini Unije.

Prihvatljivi troškovi projekta:

  • troškovi osoblja izravno povezani s projektnim aktivnostima/događajima,
  • putni troškovi i troškovi boravka sudionika na događaju,
  • najam dvorane/usmeno i pismeno prevođenje za potrebe održavanja događaja,
  • troškovi komunikacija/informiranja aktivnosti i događaja,
  • troškovi koordiniranja koji su nastali sudjelovanjem nekoliko organizacija,
  • troškovi istraživanja i informatičkih alata.

Rok za prijavu je do 1. rujna 2020. godine.

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: http://europazagradane.hr/