Europska komisija objavila je tri poziva za podnošenje prijedloga sportskim organizacijama. 

1. Šport kao alat za integraciju i socijalnu uključenost izbjeglica

Mogućnosti koje pružaju športski projekti jedan su od najboljih načina za socijalno uključivanje izbjeglica u društvo te se sve više koriste u mnogim državama članicama Europske unije. Ovaj natječaj doprinosi boljoj integraciji izbjeglica kroz šport.

 • Rok za podnošenje prijedloga: 1. lipanj 2020. godine
 • Raspoloživa sredstva: 1,75 milijuna eura
 • Iznos potpore: najmanje 200.000,00 eura, a najviše 300.000,00 eura po projektu
 • Broj odabranih projekata: 6 (broj je mobilan)
 • Rezultati poziva: listopad/studeni 2020. godine
 • Prihvatljive aktivnosti: sportske aktivnosti kojima se promiče sudjelovanje izbjeglica u društvima EU-a; priprema i osposobljavanje sportskih trenera i osoblja koje će raditi na integraciji i
  socijalnoj uključenosti izbjeglica putem sporta; razvoj aktivnosti i izdvajanje dobrih primjera sudjelovanja izbjeglica u sportskim aktivnostima radi njihove integracije u društva domaćine

Više informacija o pozivu kao i prijave možete pronaći putem poveznice.

2. Razmjene i mobilnost u športu

Šport je moćan alat koji ujedinjuje ljude na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te razvija kontakte među ljudima. Suradnja, partnerstva i razmjene na lokalnoj razini, unutar zemalja članica i onih zemalja koje to nisu, mogu pozitivno utjecati na društvene promjene. Razmjena ljudi, ideja i uspješnih praksi može biti korisna za pojedince, njihove organizacije te šport i društvo u cjelini. Cilj ovog natječaja je poduprijeti športske organizacije kroz obuku osoblja.

 • Rok za podnošenje prijedloga: 11. lipanj 2020. godine
 • Raspoloživa sredstva: 1,5 milijuna eura
 • Iznos potpore:  najviše 200.000,00 eura po projektu
 • Broj odabranih projekata: 7 (broj je mobilan)
 • Rezultati poziva: listopad/studeni 2020. godine
 • Prihvatljive aktivnosti: razmjene trenera; stručna praksa; razdoblje osposobljavanja/studiranja; praćenje/promatranje rada

Više informacija o pozivu kao i prijave možete pronaći putem poveznice.

3. Korištenje športa kao alat za nadgledanje i poučavanje mladih u riziku od radikalizacije

Cilj ovog natječaja je podupiranje projekata športskih organizacija, a posebno će se usredotočiti na praksu športa i tjelesne aktivnosti kao alata za pomoć boljoj integraciji stanovništva koje je u opasnosti od isključivanja iz društva.

 • Rok za podnošenje prijedloga: 22. lipanj 2020. godine
 • Raspoloživa sredstva: 1 milijun eura
 • Iznos potpore: najmanje 100.000,00 eura, a najviše 200.000,00 eura po projektu
 • Broj odabranih projekata: 4 (broj je mobilan)
 • Rezultati poziva: listopad/studeni 2020. godine
 • Prihvatljive aktivnosti: razvoj sportskih i tjelesnih aktivnosti za osobe koje su izložene riziku od radikalizacije; osmišljavanje i razvoj mreža na razini EU-a među organizacijama koje provode sportske
  projekte; organizacija radionica, seminara i konferencija; razvoj, utvrđivanje, promicanje i razmjena aktivnosti i primjera dobre prakse na razini EU-a

Više informacija o pozivu kao i prijave možete pronaći putem poveznice.

Izvor: https://ec.europa.eu/info/index_en