Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2020. godinu.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo zadruge).

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 1.700.000,00 kuna.

Namjena sredstava je za:

SKUPINA A

 • ulaganja u unaprjeđenje poslovanja,
 • ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje te ulaganja u ekološki prihvatljiviju i energetski
  učinkovitiju proizvodnju,
 • ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga,
 • unapređenje i primjenu novih znanja u proizvodnim i uslužnim procesima zadruga,
 • prilagodbu, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
 • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
 • upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva.

SKUPINA B

 • stručno osposobljavanje i obrazovanje,
 • usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda,
 • marketinške aktivnosti u cilju povećanja konkurentnosti i prepoznatljivosti zadružnog
  proizvoda i zadružne usluge te izlazak na nova tržišta.

Prihvatljivi troškovi su: 

 • ulaganje u proizvode/usluge, proširenje ponude proizvoda/usluge, proširenje proizvodnje i
  pružanja usluga i/ili proširenje tržišta, uvođenje proizvoda/usluga na tržište, uključujući
  troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge,
 • nabava strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te
  računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti koje doprinose
  unaprjeđenju djelatnosti zadruge,
 • ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga, uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog
  proizvoda/usluge,
 • poboljšanje i prilagodba poslovnog prostora namijenjenog obavljanju poslovne djelatnosti,
 • priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškove stjecanja
  prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvod te Znaka
  tradicijskog odnosno umjetničkog obrta,
 • upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,
 • edukacija/stručno osposobljavanje zadrugara i zaposlenika zadruge,
 • usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda,
 • marketinške aktivnosti, korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta,
  stvaranje tržišne marke, oblikovanje proizvoda/usluge, izrada web stranice i izrada
  promidžbenog materijala.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna, a najviši iznos je 100.000,00 kuna.

Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine A odobravaju u 100% iznosu prihvatljivih troškova.
Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine B ne mogu iznositi više od 30% ukupno prihvatljivih
troškova.

Prijave se zaprimaju isključivo od 13. svibnja 2020. godine do iskorištenja sredstava (ali ne dulje od 27. svibnja 2020. godine).

Prijava (Prijavni obrazac ) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 12. svibnja 2020. godine na adresu:
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2020. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Više informacija o Programu „Razvoj zadružnog poduzetništva“ možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://gospodarstvo.gov.hr/