Europska komisija je objavila poziv “Mladi Europe zajedno” za 2020. godinu u okviru Ključne aktivnosti 3 programa Erasmus+. 

Primarni cilj inicijative je promocija sudjelovanja mladih u europskom građanskom životu, jačanje prekogranične razmjene i mobilnosti. Poseban je naglasak stavljen na aktivnosti koje mogu pružiti odgovore na izazove nastale kao posljedice pandemije koronavirusa koji se odnose na uključivost i sudjelovanje svih mladih bez obzira na njihov društveni položaj ili mogućnosti.

Poziv je namijenjen nevladinim organizacijama mladih i za mlade, za projekte koji uključuju najmanje pet partnera u pet različitih zemalja, koji imaju sposobnost mobiliziranja mladih za partnerstva u svim zemljama uključenim u program Erasmus+.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 5.000.000,00 eura, a minimalna visina potpore po projektu iznosi 100.000,00 eura s intenzitetom potpore od 80%.

Prihvatljive aktivnosti su: 

  • aktivnosti povezane razmjenom mladih, uključujući umrežavanje i prilike za obučavanje, podrška i priprema aktivnosti na umrežavanju i razvoju sustava,
  • aktivnosti koje olakšavaju pristup i sudjelovanje mladih u političkim aktivnostima EU-a,
  • razmjene iskustava i dobre prakse (umrežavanje i partnerstva s ostalim organizacijama za mlade; sudjelovanje na sastancima, seminarima  ili internetskim forumima i sl.),
  • inicijative i događaji za razvoj europskih nevladinih organizacija i civilnog društva
  • aktivnosti podizanja svijesti o prioritetima EU politike u području mladih (seminari, radionice, kampanje, sastanci, javne rasprave, savjetovanja i sl.).

Trajanje projekta mora biti između 9 i 24 mjeseca. Aktivnosti započinju nakon potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prijave se vrše isključivo elektronskim putem preko poveznice.

Rok za prijavu projekata je do 28. srpnja 2020. godine.

Više informacija o pozivu možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://ec.europa.eu/