Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2020. godinu.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 2.500.000,00 kuna.

Namjena sredstava je za: 

SKUPINA A

 • ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
 • ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
 • prilagodba, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora,
 • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
 • upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva.

SKUPINA B

 • marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta,
 • edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Prihvatljivi troškovi su:

 • ulaganja u proizvode/usluge, proširenje ponude proizvoda/usluge, proširenje proizvodnje
  i pružanja usluga i/ili proširenje tržišta, uvođenje proizvoda/usluga na tržište, uključujući
  troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge,
 • nabava strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te
  računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti,
 • poboljšanje i prilagodba poslovnog prostora za obavljanje poslovne djelatnosti,
 • priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškove
  stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni
  proizvod te Znaka tradicijskog odnosno umjetničkog obrta,
 • upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,
 • usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda,
 • edukacija/stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika,
 • marketinške aktivnosti.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna, a najviši iznos je 50.000,00 kuna.

Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine A odobravaju u 100% iznosu prihvatljivih troškova.
Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine B ne mogu iznositi više od 20% ukupno prihvatljivih
troškova.

Prijave se zaprimaju isključivo od 14. svibnja 2020. do 28. svibnja 2020. godine. 

Prijava (Prijavni obrazac) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 14. svibnja 2020. godine na adresu:
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2020. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Više informacija o Programu “Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta” možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://gospodarstvo.gov.hr/