Ministarstvo kulture objavilo je otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom “Umjetnost i kultura online”.

Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a usmjeren je na povećanje socijalne uključenosti osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem interneta.

Pozivom će se financirati aktivnosti pripreme i provedbe online participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje pripadnika ciljanih skupina. Prihvatljivi korisnici su organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti).

Prihvatljive izdatke predstavljaju izravni troškovi osoblja i ostali troškovi projekata (ostali izravni i neizravni troškovi).

Izravni troškovi osoblja su troškovi rada koje je moguće jasno identificirati i koji proizlaze iz ugovora/rješenja između poslodavca i zaposlenika ili ugovora o uslugama za vanjsko osoblje između naručitelja i fizičke osobe.

Izravni troškovi osoblja ne uključuju putne troškove, ugovore o uslugama s pravnim osobama, ugovore o uslugama s fizičkim osobama u vrijednosti od 200.000,00 kuna ili više te materijale potrebne osoblju projekta za provedbu projektnih aktivnosti ili zadataka.

*U okviru ovog poziva prijavitelj ne može dostaviti više od jednog projektnog prijedloga. Ako prijavitelj podnese dva ili više prijedloga, u obzir će se uzeti onaj koji je podnesen prvi.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 25.000.000,00 kuna. Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova, od čega je 85 % osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurati Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 100.000,00 kuna, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 500.000,00 kuna.

Planirano trajanje provedbe projekata je od 6 do 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je do 31. prosinca 2020. godine, odnosno do iscrpljenja financijske omotnice.

Prijava mora biti na hrvatskom jeziku i elektronički ispunjena na Prijavnom obrascu A koji je zajedno s Uputama za popunjavanje i Korisničkim priručnikom dostupan putem POVEZNICE.

Projektni prijedlozi podnose se isključivo preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu:

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva                                                                                                                        Odjel za pripremu i ugovaranje programa EU                                                                                                              Odsjek za ugovaranje                                                                                                                                                             Trg Marka Marulića 18                                                                                                                                                            10 000 Zagreb

Ostale obrasce koji su dio natječajne dokumentacije možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.min-kulture.hr/