Lokalna akcijska grupa “LAG Zrinska gora – Turopolje” objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava. 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 1.928.820,00 kuna. Visina javne potpore po projektu iznosi 113.460,00 kuna koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika Hrvatska sudjeluje s 10%.

Nositelj projekta mora biti:

 • upisan u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000,00 do 7.999 eura,
 • mikro ili malo poduzeće,
 • jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG), obrt, trgovačko društvo i zadruga.

*Nositelj projekta je obvezan provedbu aktivnosti navedenih u poslovnom planu započeti u roku od devet (9) mjeseci od datuma donošenja odluke o odabiru projekta, a završiti iste i ostvariti cilj projekta u roku od tri (3) godine.

Prihvatljive aktivnosti su: 

 • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
 • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata,
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i i prerade,
 • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Neprihvatljive aktivnosti su: 

 • nabava repromaterijala,
 • nabava gospodarskih vozila,
 • kušaonice bilo koje vrste,
 • kupovina poljoprivrednih resursa koji su bili predmet izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva,
 • nabava ambalaže, plastičnih kutija, staklenih boca, etiketa, micelij, gajbi, posude za voće, odijela, kacige i čizme,
 • računalni program za vođenje knjigovodstva,
 • vlastiti rad, trošak priključka električne energije, vode i plina, trošak prijevoza kupljene stoke,
 • kupovina od članova OPG-a/vlasnika obrta/vlasnika trgovačkog društva/članova istog kućanstva,
 • kupnja destilerije.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 15. lipnja 2020. do 31. srpnja 2020. godine.

Prilikom podnošenja prijave projekta, nositelj projekta obavezno dostavlja svu natječajnu dokumentaciju i to preporučeno poštom na adresu:

LAG Zrinska gora – Turopolje
Trg dr. Franje Tuđmana 10/2, 44250 Petrinja

Natječajna dokumentacija i više informacija dostupni su putem POVEZNICE.

Izvor: https://lag-zrinskagora-turopolje.hr/