Sisačko-moslavačka županija raspisala je Javni poziv po Projektu “Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji i potpore za obrtna sredstva” za 2020. godinu. 

Kapitalne pomoći koje će se dodjeljivati po ovom Projektu imaju obilježja bespovratnih potpora odnosno potpora male vrijednosti.

Ukupni fond sredstava za dodjelu kapitalnih pomoći iznosi 500.000,00 kuna.

Potpora može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna za prihvatljive troškove.

Prihvatljivi korisnici su subjekti malog gospodarstva koji su registrirani kao obrti i mikro trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.), a bave se proizvodnom djelatnosti i imaju sjedište te obavljaju djelatnost na području Sisačko-moslavačke županije.

Korisnici prilikom podnošenja zahtjeva moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • zapošljavati od minimalno jednog zaposlenog do devet zaposlenih,
 • su pozitivno poslovali u prethodnoj godini,
 • imaju podmirene obveze prema državi i zaposlenicima,
 • nisu imali blokadu poslovnog računa dužu od 30 dana ,
 • od njih nije zatražen povrat niti su u postupku povrata državnih potpora ili potpora male vrijednosti,
 • nisu primili potporu u obliku subvencije, bespovratne potpore, povoljnog kredita, leasinga ili jamstva iz nacionalnog/EU izvora,
 • nisu društvo u poteškoćama.

Neprihvatljivi korisnici su obrti i trgovačka društva koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

Prihvatljivi troškovi:

 • uređenje proizvodnog prostora,
 • nabava strojeva, opreme i/ili alata,
 • obrtna sredstva (nabava repromaterijala, potrošnog materijala, sitnog inventara i dr.).

Neprihvatljivi troškovi: 

 • porez na dodanu vrijednost, troškove carine, uvozne pristojbe i druge naknade,
 • nabava/najam vozila.

Javni poziv po ovom Projektu otvoren je od 20. svibnja 2020. do 19. lipnja 2020. godine.

Zahtjev (Obrazac zahtjeva) i pripadajuća dokumentacija predaju se osobno u pisarnici Sisačko-moslavačke županije ili se šalju poštom na adresu:

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj
Zahtjev za natječaj „Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji i potpore za obrtna sredstva“ za 2020. godinu
– ne otvaraj –
Rimska 28, 44 000 Sisak

Više informacija o Javnom pozivu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.smz.hr/