Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o provedbi privremene izvanredne mjere pomoći proizvođačima tovne junadi, tovnih svinja i janjadi za klanje s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 te subjektima koji posluju u odobrenim objektima za klanje papkara.

Pružanje privremene izvanredne pomoći odvijat će se za prihvatljiva grla zaklana u razdoblju od 22. svibnja 2020. do 21. lipnja 2020. godine.

Sredstva potpore na temelju Mjera osiguravaju se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od 9.000.000,00 kuna i to prema sljedećoj raspodjeli:

  • Mjera 1. Potpora u sektoru tovnog govedarstva – 4.000.000,00 kuna
  • Mjera 2. Potpora u sektoru tovnog svinjogojstva – 1.200.000,00 kuna
  • Mjera 3. Potpora u sektoru ovčarstva – 800.000,00 kuna
  • Mjera 4. Potpora subjektima koji posluju u odobrenim objektima za klanje papkara – 3.000.000,00 kuna

Korisnici potpora po Mjerama su:

  1. za Mjeru 1, 2 i 3 poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika koji se bave proizvodnjom junadi, svinja i janjadi upisanih u Jedinstveni registar domaćih životinja,
  2. za Mjeru 4 subjekti u poslovanju s hranom koji posluju u odobrenim objektima za klanje papkara upisani u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

Najviši iznos potpore po Mjeri 1. ovog Programa po prihvatljivom korisniku može iznositi 100.000,00 kuna, a za Mjeru 2. iznos od 75.000,00 kuna. Raspodjela sredstava u Mjeri 3. bit će prema broju prihvatljivih grla, pri čemu je najveći jedinični iznos koji će se isplatiti po prihvatljivom grlu 100,00 kuna. Potpora subjektima koji posluju u odobrenim objektima za klanje papkara isplaćuje se za klanje grla koja su prihvatljiva Mjerama 1, 2 i 3.

Zahtjevi se podnose putem AGRONET-a i to u razdoblju od 22. svibnja 2020. do 12. lipnja 2020. godine.

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.apprrr.hr/