Zaklada Hrvatska za djecu objavila je Javni poziv za sudjelovanje u projektu zaklade “I ja putujem”.

Cilj projekta je organizacija obiteljskog putovanja izvan mjesta primarnog boravišta za djecu iz obitelji u potrebi. Projekt će se provesti u razdoblju od 15. lipnja 2020. do 15. rujna 2020. godine.

Zaklada Hrvatska za djecu financirat će putne troškove u visini stvarnih izdataka javnog prijevoza od mjesta prebivališta/boravišta korisnika Projekta do konačnog odredišta obiteljskog putovanja.  Zaklada će financirati i tekuće troškove obitelji i to u iznosu od 50,00 kuna po osobi dnevno, sukladno broju članova obitelji/kućanstva koji će biti korisnici Projekta.

Za sudjelovanje u Projektu potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:

  • roditelj/skrbnik djeteta/djece u zadanim je rokovima na propisani način posalo pismo s naslovom Mom djetetu/Mojoj djeci,
  • dijete ili jedan od roditelja/skrbnika su hrvatski državljani,
  • dijete ili jedan od roditelja/skrbnika ima prebivalište u Republici Hrvatskoj,
  • prihod obitelji u kojoj živi dijete/djeca ostvaren u razdoblju od početno 1. siječnja 2019. godine do zaključno 31. prosinca 2019. godine, po članu zajedničkog kućanstva, ne prelazi iznos od 2.328,20 kuna mjesečno,
  • obitelj ili dijete iz te obitelji nisu ostvarili niti koristili istu ili sličnu potporu za ljetovanje u 2020. godini, niti su ostvarili pravo na obiteljsko putovanje u sklopu Projekta „I ja putujem“ za 2018. i 2019. godinu.

U početnom dijelu Projekta podnositelji prijave dužni su dostaviti pismo na temu Mom djetetu/Mojoj djeci, ispravno popunjenu i vlastoručno potpisanu Izjavu vezanu za sudjelovanje u Projektu te vlastoručno potpisanu Izjavu o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka u svezi provedbe Projekta.

Rok za dostavu naprijed navedenog je od 20. svibnja 2020. do 28. svibnja 2020. godine.

Podnositelji prijave navedenu dokumentaciju šalju isključivo e-mailom na e-mail adresu info@zhzd.hr s naznakom za projekt „I ja putujem“ u pdf. ili jpg. formatu (scan ili slika dokumenata).

Više informacija o javnom pozivu možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.zhzd.hr/