Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Mjere 17 Upravljanje rizicima – Podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnom razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 100.000.000,00 kuna. Maksimalan iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet javne potpore je do 70% prihvatljive premije osiguranja (Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela).

Polica osiguranja je prihvatljiva ako: 

  • je korisnik u polici naveden kao osiguranik čija poljoprivredna proizvodnja je osigurana policom osiguranja,
  • se odnosi na proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje,
  • je biljna proizvodnja evidentirana u evidenciji sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta u digitalnom grafičkom obliku,
  • je stočarska proizvodnja evidentirana u sustavu za identifikaciju i registraciju životinja,
  • pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika: nepovoljnih klimatskih promjena, bolesti životinja, zaraze organizmima štetnim za bilje, okolišnih incidenata i/ili poduzetnih mjera protiv unošenja u EU organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode,
  • gubitak poljoprivredne proizvodnje može nastati i zbog gubitka kvalitete proizvoda,
  • pokriva isključivo štete koje su nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 20% prosječne godišnje proizvodnje,
  • je korisnik platio najmanje 30% premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore.

* Isti (jedan) korisnik može podnijeti više zahtjeva za isplatu potpore tijekom jednog natječaja, a zahtjev se može podnijeti za jednu ili više polica osiguranja.

Zahtjev za isplatu potpore korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Nakon popunjavanja zahtjeva, korisniku se generira “Potvrda o podnošenju zahtjeva za isplatu”. Korisnik je obvezan spomenutu Potvrdu ispisati i potpisati te dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja u propisanom roku.

Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore je od 1. lipnja 2020. od 12 sati do 31. prosinca 2020. godine do 12 sati.

Više informacija o natječaju možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.apprrr.hr/