Sisačko-moslavačka županija objavila je Javni poziv po Projektu “Sufinanciranje novog zapošljavanja na području Sisačko-moslavačke županije” za 2020. godinu. 

Putem Javnog poziva subjektima malog gospodarstva, koji će do kraja ove godine novo zapošljavati osobe na ovom području, Sisačko-moslavačka županija će dodjeljivati jednokratnu bespovratnu financijsku potporu za sufinanciranje plaće za novozaposlenu osobu uz uvjet da novozaposlena osoba ima prebivalište i radno mjesto na području Sisačko-moslavačke županije.

Financijska sredstva za provedbu ovog Projekta su u iznosu od 650.000,00 kuna. Jednokratni iznos bespovratnih potpora iznosi 10.000,00 kuna po novozaposlenoj osobi.

Intenzitet potpore ne smije iznositi više od 50% godišnjeg troška neto plaće novozaposlene osobe, a za osobe s invaliditetom više od 75% godišnjeg troška.

Prihvatljivi korisnici su poduzetnici koji ispunjavaju sljedeće uvjete: 

 • mikro, mali i srednji poduzetnici (obrti, trgovačka društva, zadruge i profitne ustanove sukladno zakonskoj definiciji),
 • registrirani sa sjedištem na području Sisačko-moslavačke županije,
 • su pozitivno poslovali u prethodnoj godini,
 • imaju podmirene obveze prema državi i zaposlenicima,
 • nisu imali blokadu poslovnog računa dužu od 30 dana,
 • od njih nije zatražen povrat niti su u postupku povrata državnih potpora ili potpora male vrijednosti,
 • imaju reguliran dug prema državi,
 • nisu primili potporu u obliku subvencije, bespovratne potpore, povoljnog kredita i sl.,
 • nisu društvo u poteškoćama,
 • njihove odgovorne osobe nisu pravomoćno osuđene za kaznena djela prijevare, korupcije, sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji.

Za odobravanje sredstava poslodavac mora ispuniti sljedeće uvjete: 

 • zadržati poslovanje tvrtke/obrta najmanje godinu dana od dana zapošljavanja novo radnika,
 • potpora se ostvaruje jednokratno za svaku novozaposlenu osobu,
 • korisnik potpore mora za dobivenu potporu novozaposlenu osobu imati u radnom odnosu minimalno 12 mjeseci,
 • potporu mogu ostvariti poslodavci koji zaposlenicima isplaćuju plaću veću od dopuštene minimalne plaće,
 • novozaposlena osoba mora imati prebivalište na području Sisačko-moslavačke županije.

Ova poticajna mjera za sufinanciranje novog zapošljavanja primjenjivat će se do iskorištenja sredstava, odnosno najduže do 15. prosinca 2020. godine.

Zahtjev se podnosi Sisačko-moslavačkoj županiji neposredno ili putem pošte.

Više informacija o projektu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.smz.hr/