Sisačko-moslavačka županija objavila je Javni poziv po Projektu “Subvencioniranje organiziranog dolaska turista na područje Sisačko-moslavačke županije” tijekom 2020. godine. 

Cilj projekta je poticanje organiziranog dolaska turista na područje Sisačko-moslavačke županije te njihov višednevni boravak i smještaj kod registriranih turističkih subjekata.

Prihvatljivi korisnici su turističke i putničke agencije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje organizirano dovode turiste na područje Sisačko-moslavačke županije.

Ukupna planirana sredstva za provedbu ovog projekta iznose 300.000,00 kuna. Intenzitet potpora kreću se od 50,00 kuna po osobi za 2 noćenja, a za 3 i više noćenja 75,00 kuna po osobi.

*Sredstva će se dodjeljivati subjektima po redoslijedu zaprimanja i do utroška sredstava.

Primatelj potpore dužan je uz zahtjev za sredstvima dostaviti dokaz (račune i drugu dokumentaciju) za obavljene aktivnosti za koje potražuje sredstva. Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje sredstava moraju biti iz tekuće godine i odnositi se na troškove iste vrste i namjene.

Zahtjevi temeljem Javnog poziva zaprimaju se do utroška sredstava, a najkasnije do 15. prosinca 2020. godine i to putem preporučene pošte ili osobno u pisarnici Sisačko-moslavačke županije.

Više informacija o projektu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.smz.hr/