Ministarstvo kulture objavilo je Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2020. godinu. 

Predmet Javnog poziva dodjela je bespovratnih sredstava za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za sljedeća područja:

 • Izvedbene umjetnosti
 • Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost
 • Vizualne umjetnosti
 • Audiovizualne djelatnosti

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a prijavu mogu podnijeti gospodarski subjekti koji djeluju u navedenim područjima. Potpore se odobravaju u visini do 85% prihvatljivih troškova predloženog projekta.

Prihvatljivi prijavitelji su:
 • trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti),
 • obrt,
 • ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti),
 • umjetnička organizacija,
 • djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost).
Prihvatljive aktivnosti i troškovi:
 • prilagodba pristupa kulturno umjetničkim sadržajima u fizičkom i online okruženju (troškovi tehničke produkcije, uvođenje ili prilagodba digitalnih uređaja, ugradnja zaštitne opreme, provođenje preporuka sprječavanja infekcije i sl.),
 • troškovi neophodnog osoblja, proizašli iz potrebe prilagodbe novonastalim okolnostima (sufinanciranje dijela plaće, honorarni suradnici),
 • promidžba,
 • prilagodba prostora (uključujući trošak najma prostora do 30 % odobrenih sredstava) i proizvodnih procesa, nabava opreme.

Javni poziv je otvoren od 28. svibnja do 27. lipnja 2020. godine.

Više informacija o Javnom pozivu i upute za prijavitelje možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.min-kulture.hr/