Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s HBOR-om pripremilo novi financijski instrument koji će u kratkom roku osigurati likvidnost u sektorima poljoprivredne proizvodnje, prerađivačkog i šumarskog sektora.

Kredite će odobravati izravno HBOR uz kamatnu stopu od 0,5%, a korisnici kredita oslobođeni su svih naknada koje se uobičajeno naplaćuju prilikom odobrenja, korištenja te izmjene uvjeta kredita.

Sredstva se osiguravaju iz Programa ruralnog razvoja u sklopu Mjere Financijski instrumenti ukupne vrijednosti 130 milijuna kuna.

Iznos kredita može biti od 190.000,00 kuna do 1.520.000,00 kuna. Sredstva se odobravaju na rok do 5 godina (uključujući poček do 12 mjeseci), odnosno do 3 godine (uključujući poček do 6 mjeseci) za kredite u iznosu 760.000,00 kuna ili manje.

Prihvatljivi korisnici:
  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG),
  • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
  • trgovačko društvo (uključujući proizvođačke organizacije),
  • zadruga (uključujući proizvođačke organizacije).

*Korisnici kredita trebaju dokazati da imaju poteškoće u poslovanju kao posljedicu pandemije uzrokovane COVID-19 virusom.

Namjena kredita:
  • sredstva se mogu koristiti za financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon), nabavu sirovina i podmirenje obveza prema dobavljačima te ostalih troškova tekućeg poslovanja

Zahtjevi za kredit zaprimaju se od 1. lipnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine ili do iskorištenja ukupnog iznosa raspoloživih sredstava.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.hbor.hr/