Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu.

Ciljevi Poziva:
 • savjetovanje žrtava nasilja u obitelji,
 • podizanje znanja i svijesti o pravima žrtava nasilja u obitelji,
 • izobrazba zaposlenih u savjetovalištu o pravima i potrebama žrtava nasilja te njihove djece,
 • osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva u području rada savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 3.000.000,00 kuna. Najniži iznos financijskih sredstava koji se putem Poziva može dodijeliti po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna,a najviši iznos je 400.000,00 kuna. 

*Udruga može na ovaj Poziv prijaviti i ugovoriti jedan projekt kao prijavitelj i istovremeno biti partner u jednom ili više projekata prijavljenih na ovaj Poziv.

Prihvatljive aktivnosti:
 • pružanje usluge savjetovanja žrtvama nasilja u obitelji;
 • psihosocijalna podrška žrtvama nasilja u obitelji;
 • pružanje besplatne pravne i psihološke pomoći;
 • promicanje inovativnih projekata i aktivnosti za osnaživanje žrtava nasilja u obitelji;
 • pružanje odgovarajućih i pravovremenih informacija žrtvama nasilja o dostupnim uslugama potpore i pravnim mjerama;
 • osiguravanje pristupa odgovarajućim zdravstvenim, socijalnim i pravnim uslugama koje olakšavaju žrtvi oporavak od nasilja;
 • edukativno-promotivne aktivnosti;
 • individualni i grupni rad s korisnicima;
 • radionice;
 • usluge supervizije, evaluacije i sl.;
 • organiziranje provedbe supervizijske podrške za zainteresirane stručnjake svih savjetovališta;
 • javno zagovaranje djelatnosti savjetovališta s ciljem podizanja razine svijesti o ljudskim pravima žrtava nasilja u obitelji te negativnim posljedicama obiteljskog nasilja,
 • izobrazba i usavršavanje odgovarajućih stručnih osoba zaposlenih u savjetovalištima o pravima i potrebama žrtava nasilja te njihove djece.

Prijava na Poziv ostvaruje se putem POVEZNICE.

Rok za dostavu prijava je do 30. lipnja 2020. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://mdomsp.gov.hr/