Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2020. godini

Pravo prijave na Javni poziv imaju organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Financijska potpora dodjeljuje se u najvećem iznosu od 25.000,00 kuna za pokriće troškova:
  • obavljanja osnovne djelatnosti,
  • opreme te
  • izobrazbe i usavršavanja članova udruge.
U postupku ocjenjivanja zahtjeva za financijsku potporu uzet će se u obzir sljedeći elementi:
  • značenje udruge,
  • veličina udruge,
  • opseg ukupne djelatnosti udruge,
  • udio znanstvene djelatnosti  u ukupnoj djelatnosti udruge.

Javni poziv je otvoren do 10. srpnja 2020. godine.

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://mzo.gov.hr/