Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 3.2. “Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu” – provedba tipa operacije 3.2.1 “Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja”.

Svrha natječaja je sufinanciranje troškova za provođenje aktivnosti predviđenih Planom informiranja i promoviranja, a u cilju poboljšanja svijesti potrošača o postojanju i specifikaciji proizvoda proizvedenih u okviru sustava zaštićenih oznaka izvornosti (ZOI) i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP) te sustava zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (ZTS), kao i u sustavu ekološke proizvodnje.

Prihvatljivi korisnici:
  • skupine proizvođača koji sudjeluju u sustavima kvalitete (sustav zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla; sustav zajamčeno tradicionalnog specijaliteta; nacionalnim sustavima kvalitete),
  • udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u ekološku proizvodnju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.
Prihvatljivi troškovi:
  • organizacija i sudjelovanje korisnika na sajmovima, izložbama, manifestacijama i drugim namjenskim promotivnim događanjima gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi,
  • organizacija i sudjelovanje na radionicama, seminarima i konferencijama,
  • izrada promotivnih materijala,
  • izrada, razvoj i održavanje interaktivne mrežne stranice skupine/udruge namijenjene promoviranju proizvoda,
  • zakup oglasnog prostora,
  • informativne i promotivne aktivnosti putem različitih kanala komunikacije.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 9.480.000,00 kuna, a intenzitet potpore je 70 % od ukupno prihvatljivih troškova.

Potpora se odobrava na razdoblje do četiri godine, odnosno najduže do 2023. godine u maksimalnom iznosu do 100.000 eura, odnosno maksimalno do 30.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama.

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu je od 12:00 sati 06. srpnja 2020. godine do 12:00 sati 31. kolovoza 2020. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.apprrr.hr/