Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je četvrti Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ – provedba tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika i jedinice lokalne samouprave.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 60.000.000,00 kuna, a intenzitet potpore je 100%. Visina potpore po projektu iznosi od 10.000,00 do 1.000.000,00 eura.

Prihvatljivi troškovi:
 • ulaganje u građenje i/ili rekonstrukciju šumskih prometnica (pripremni radovi, radovi na donjem ustroju, radovi na poboljšanju tla, radovi na površinskoj i podzemnoj odvodnji, kamenarski radovi, radovi sanacije tla i klizišta i drugo),
 • ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta radi realizacije projekta,
 • opći troškovi (troškovi pripreme dokumentacije za natječaj, troškovi pripreme elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica, troškovi stručnog nadzora, troškovi pripreme glavnog projekta , usluge inženjera i konzultanata i drugo).
Neprihvatljivi troškovi:
 • porez na dodanu vrijednost,
 • drugi porezi te propisane naknade i doprinosi,
 • kamate,
 • svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije,
 • troškovi vezani uz ugovor o leasingu,
 • nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi,
 • plaće i druge naknade djelatnika,
 • troškovi vlastitog rada,
 • operativni troškovi,
 • novčane kazne, financijske kazne i drugo.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 12:00 sati 1. srpnja 2020. do 12:00 sati 30. listopada 2020. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.apprrr.hr/