Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća za ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda fizičkim osobama – građanima iz ranjive skupine u opasnosti od energetskog siromaštva za financiranje mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Republike Hrvatske.

*Prijavitelji svoj status ranjive skupine dokazuju rješenjem o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu i preporukom nadležnog centra za socijalnu skrb da prijavitelj zadovoljava socijalne kriterije.

Prijaviti se može vlasnik ili suvlasnik postojeće obiteljske kuće (koji imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće) koja je:

  • zakonita,
  • nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost,
  • u kojoj je više od 50% bruto podne površine namjenjeno za stanovanje,
  • i koja zadovoljava jedan od dva uvjeta: ima najviše tri stambene jedinice ili ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600m2.

Stopa sufinanciranja je 60% opravdanih troškova, a maksimalan iznos potpore je 200.000,00 kuna s PDV-om.

Opravdani troškovi:
  • povećanje toplinske zaštite svih elemanata vanjske ovojnice grijanog prostora i
  • cjelovita energetska obnova – sustavi sa sunčanim toplinskim pretvaračima, sustavi na drvnu sječku/pelete i dizalice topline.

Prijava na Poziv počinje dana 1. rujna 2020. godine u 9:00 sati, a završava:

– objavom na mrežnim stranicama Fonda Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava,

– istekom 2020. godine.

Popis obvezne dokumentacije Zahtjeva, kao i cjelokupan Javni poziv možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: http://www.fzoeu.hr/

Za dodatne informacije i pomoć pri prijavi, slobodno nam se obratite.