Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda fizičkim osobama – građanima za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Republike Hrvatske.

Prijaviti se može vlasnik ili suvlasnik postojeće obiteljske kuće (koji imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće) koja je:

  • zakonita,
  • nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost,
  • u kojoj je više od 50% bruto podne površine namjenjeno za stanovanje,
  • i koja zadovoljava jedan od dva uvjeta: ima najviše tri stambene jedinice ili ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600m2.

Stopa sufinanciranja je 60% opravdanih troškova i primjenjuje se na sve prihvatljive aktivnosti energetske obnove obiteljskih kuća. Maksimalan iznos potpore je 204.000,00 kuna s PDV-om.

Opravdani troškovi:
  • toplinska izolacija vanjske ovojnice,
  • zamjena vanjske stolarije,
  • sunčani toplinski sustavi,
  • kotlovi na sječku/pelete,
  • dizalice topline i
  • fotonaponski sustavi.

Prijava na Poziv počinje dana 1. rujna 2020. godine u 9:00 sati, a završava:

– objavom na mrežnim stranicama Fonda Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava,

– istekom 2020. godine.

Popis obvezne dokumentacije Zahtjeva, kao i cjelokupan Javni poziv možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: http://www.fzoeu.hr/

Za dodatne informacije i pomoć pri prijavi, slobodno nam se obratite.