Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prvi Natječaj za provedbu Podmjere 4.4. “Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena” – provedba tipa operacije 4.4.1 “Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša”.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena.

Prihvatljivi korisnici:
 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika,
 •  javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode,
 • udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti, zaštite okoliša i prirode.
Prihvatljivi troškovi:
 • ulaganje u građenje terasastih parcela,
 • ulaganje u građenje (vanjskih) suhozida,
 • ulaganje u sadnju živica,
 • uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi,
 • kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri,
 • kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom za otoke,
 • kupnja autohtonog pastirskog psa,
 • izgradnja novih nastambi za stoku na području prirodne rasprostranjenosti velikih zvijeri,
 • obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti,
 • ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke,
 • kupnja zemljišta za realizaciju projekta (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta odnosno ulaganja).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 50.000.000,00 kuna, a intenzitet javne potpore iznosi 100%. Najniža visina javne potpore po projektu je 400,00 eura, dok najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 150.000,00 eura.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 22. srpnja 2020. prve izmjene Natječaja za provedbu tipa operacije 4.4.1 “Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša”.

Rok za početak podnošenja zahtjeva za potporu je od 3. kolovoza 2020. od 12:00 sati do 30. listopada 2020. godine do 12:00 sati , a sve izmjene i ostale informacije o Natječaju pogledajte OVDJE.

Izvor: https://www.apprrr.hr/