Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prvi Natječaj za provedbu Podmjere 4.4. “Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena” – provedba tipa operacije 4.4.1 “Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša”.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena.

Prihvatljivi korisnici:
 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika,
 •  javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode,
 • udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti, zaštite okoliša i prirode.
Prihvatljivi troškovi:
 • ulaganje u građenje terasastih parcela,
 • ulaganje u građenje (vanjskih) suhozida,
 • ulaganje u sadnju živica,
 • uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi,
 • kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri,
 • kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom za otoke,
 • kupnja autohtonog pastirskog psa,
 • izgradnja novih nastambi za stoku na području prirodne rasprostranjenosti velikih zvijeri,
 • obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti,
 • ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke,
 • kupnja zemljišta za realizaciju projekta (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta odnosno ulaganja).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 50.000.000,00 kuna, a intenzitet javne potpore iznosi 100%. Najniža visina javne potpore po projektu je 400,00 eura, dok najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 150.000,00 eura.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 27. srpnja 2020. godine od 12:00 sati do 30. listopada 2020. godine do 12:00 sati.

Više informacija o natječaju možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.apprrr.hr/