Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnici sredstava Fonda 2020.

Predmet ovo Poziva je sufinanciranje kupnje novih vozila i to:

 • električnih bicikala,
 • električnih vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6 i L7,
 • električnih vozila kategorije M1,
 • vozila s plug-in hibridnim pogonom kategorije M1,
 • vozila na vodik kategorije M1,
 • vozila za prijevoz putnika kategorija M2, M3,
 • vozila za prijevoz tereta kategorija N1, N2, N3.
Prihvatljivi korisnici:
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • tijela državne uprave,
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
 • trgovačka društva,
 • fizičke osobe,
 • neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga).

Sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu dodjeljuje se putem pomoćisubvencija i donacija.

Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kuna po korisniku. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 22.000.000,00 kuna.

Učitavanje prijava počinje dana 30. lipnja 2020. godine u 9:00 sati.

Slanje prijava počinje dana 07. srpnja 2020. godine u 9:00 sati, a završava:

– objavom na mrežnim stranicama Fonda Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava,

– istekom 2020. godine.

Popis obvezne dokumentacije Zahtjeva, kao i cjelokupan Javni poziv možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: http://www.fzoeu.hr/