S obzirom na stanje u gospodarstvu uvjetovano Koronavirusom (COVID-19) Hrvatski zavod za zapošljavanje i dalje svoje aktivnosti usmjerava na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/ sektorima koji su najugroženiji. Kako bi se radnicima osigurala radna mjesta, odnosno ostanak u zaposlenosti HZZ je uveo novu mjeru: Skraćivanje radnog vremena.

Cilj mjere je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je, zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19), došlo do privremenog smanjenja opsega posla.

Ciljane skupine poslodavaca:

– poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više radnika.

Ciljane skupine radnika:

– radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca.

*ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl.

Visina subvencije:

– potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od polovice mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.000 kn mjesečno neto po radniku,

– vrijednost iznosa neto naknade sata skraćenog radnog vremena računa se po formuli: do 4.000,00 kn podijeljeno s mjesečnim fondom sati za puno radno vrijeme za mjesec za koji je tražena potpora, množen brojem sati za koje se daje potpora.

Trajanje mjere je od 1. lipnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine, a predaja zahtjeva se vrši isključivo on-line putem i to od 1. srpnja 2020. godine.

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.hzz.hr/