Hrvatski zavod za zapošljavanje nastavlja s mjerama aktivne politike zapošljavanja te donosi nove mjere za očuvanje radnih mjesta i reaktiviranje mjere aktivnog zapošljavanja.

1. Potpora za samozapošljavanje

Cilj mjere je financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao.

Dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova registriranja i rada poslovnog subjekta. Osobe mogu potporu koristiti za udruživanje u nove poslovne subjekte i preuzimanje postojećih subjekata.

Za vrijeme trajanja mjere, poslovnom subjektu koji je ostvario potporu za samozapošljavanje, moguće je odobriti osposobljavanje na radnom mjestu za jednu ili dvije osobe.

Ciljane skupine:

– nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje su obavile aktivnosti prije predaje
zahtjeva za dodjelu potpore (individualno savjetovanje ili radionica za samozapošljavanje)
u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje.

Trajanje mjere:

– 24 mjeseca (u prvih 12 mjeseci pravdanje potpore, a drugih 12 mjeseci održavanje
poslovne aktivnosti uz samostalno podmirivanje obveza doprinosa).

Visina subvencije i prihvatljive djelatnosti:

– 1. skupina do 100.00,00 kuna:

 • rudarstvo i vađenje
 • prerađivačka industrija
 • opskrba vodom
 • građevinarstvo

– 2. skupina do 75.000,00 kuna:

 • trgovina na veliko i na malo
 • prijevoz i skladištenje
 • stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
 • administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
 • obrazovanje
 • djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • ostale uslužne djelatnosti

*Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti u manjem iznosu od traženog ukoliko se radi o djelatnostima koje ne zahtijevaju visoka početna ulaganja.

Podnositelji zahtjeva:

Nezaposlene osobe koje imaju izrađeni profesionalni plan zapošljavanja i koje su izvršile aktivnosti dostupne u
nadležnom područnom uredu/službi kod savjetnika za samozapošljavanje.

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 31. listopada 2020. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

2. Potpora za proširenje poslovanja

Cilj mjere je financijska podrška korisnicima potpore za samozapošljavanje koji proširuju postojeće
poslovanje.

Dodjeljuje se poslovnom subjektu koji je već ostvario potporu za samozapošljavanje, bez obzira na godinu dodjele potpore, čije su ugovorne obveze po samozapošljavanju istekle, te je dokazao da je ispunio sve obveze prema Zavodu, a ukoliko planira proširenje poslovanja.

Poslovni subjekt mora imati kontinuitet poslovanja od trenutka početka rada te mora dokazati razvoj i rast poduzeća/obrta.

Ciljane skupine:

– poslovni subjekt – bivši korisnik potpore za samozapošljavanje

Trajanje mjere:

– 12 mjeseci

Visina subvencije i prihvatljive aktivnosti:

– 1. skupina do 75.000,00 kuna:

 • rudarstvo i vađenje
 • prerađivačka industrija
 • opskrba vodom
 • građevinarstvo

– 2. skupina do 55.000,00 kuna:

 • trgovina na veliko i na malo
 • prijevoz i skladištenje
 • stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
 • administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
 • obrazovanje
 • djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • ostale uslužne djelatnosti

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 31. listopada 2020. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: http://mjere.hr/