Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene. 

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za rekonstrukciju postojećih kotlovnica zgrada javne namjene ugradnjom jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije:

 • s kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva,
 • s dizalicom topline,
 • sa sunčanim toplinskim pretvaračima,
 • s fotonaponskim pretvaračima.
Prihvatljivi korisnici:
 • jedinice lokalne i područne samouprave,
 • tijela državne uprave,
 • javne ustanove,
 • trgovačka društva u javnom sektoru,
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici.
Opravdani troškovi:
 • izrada glavnog projekta,
 • nabave i ugradnje jednog ili više novih sustava OIE i
 • stručnog nadzora.
Sredstva fonda:

Fond će Korisnicima dodjeljivati sredstva pomoći i subvencije do 500.000,000 kuna po prijavi, za opravdane troškove:

 • do 80% ukoliko se radi o:

– projektima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode,

– projektima koji se provode na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske te na prvoj skupini otoka,

– prvoj skupini jedinica područne samouprave,

– prvoj skupini jedinica lokalne samouprave

 • do 60% ukoliko se radi o:

– projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na drugoj skupini otoka i na brdsko-planinskom području,

– drugoj skupini jedinica područne samouprave,

– drugoj skupini jedinica lokalne samouprave

 • do 40% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Ukupna raspoloživa sredstva Fonda iznose 10.000.000,00 kuna.

Prijave se podnose od 21. rujna 2020. godine u 9:00 sati.

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: http://www.fzoeu.hr/