Ministarstvo znanosti objavilo je Javni poziv za prijavu projekta udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2020./2021. školsku godinu.

Cilj javnog poziva je provedbom projekata udruga osigurati potporu pomoćnika u nastavi /stručnoga komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u zadacima koji zahtijevaju komunikacijske, senzorne i motoričke aktivnosti učenika, pomoć pri kretanju, pomoć u uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba tijekom svakodnevnih školskih aktivnosti, a na temelju izrađenog programa rada pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika i prema potrebama učenika s teškoćama u razvoju.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge:
-čije je primarno djelovanje usmjereno na područje skrbi o učenicima s teškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom u republici Hrvatskoj,
-koja je registrirana prema Zakonu o udrugama,
-koja je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske te aktivno i kontinuirano djeluje u RH najmanje 2 godine,
-koja ima sposobnosti za organizaciju uključivanja pomoćnika u nastavi,
-koja uredno i transparentno vodi financijsko poslovanje,
– koja ima aktivno tijelo upravljanja,
– koja je projektima u prethodnom razdoblju ispunila sve ugovorne obveze prema Ministarstvu i svim drugim davateljima financijskih potpora iz Državnog proračuna.

Za provedbu svih planiranih aktivnosti i troškova definiranih Javnim pozivom, Ministarstvo je osiguralo 20.150.000,00 kuna.

Udruga od Ministarstva može tražiti 100% iznosa za sufinanciranje za rad minimalno jednog pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika angažiranog u osnovnoj ili srednjoj školi do maksimalno 10 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnoj i/ili srednjoj školi.

Rok za podnošenje prijava traje od 3.srpnja 2020. do 31.srpnja 2020.godine.

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://mzo.gov.hr/