Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je poziv “Pronađi me!” – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu.

Cilj Poziva je provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba (mladih u dobi 15-29 godina koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja niti u sustavu obrazovanja odraslih i pri tome nisu registrirani u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), a kako bi im se omogućio pristup tržištu rada te ih se osnažilo za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

Prihvatljivi prijavitelji:
  • udruga,
  • zaklada,
  • pravna osoba vjerske zajednice te pravna osoba Katoličke Crkve u RH,
  • umjetnička organizacija.

*Obvezni partner na projektu je područna služba ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ukupna vrijednost Poziva je 50.000.000,00 kuna. Najniža vrijednost potpore iznosi 400.000,00 kuna, a najviša 2.000.000,00 kuna. Intenzitet potpore je 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljive aktivnosti:
  • aktivnosti dosega i aktivacije neaktivnih osoba: izrada individualnog plana aktivnosti, provedba ciljanih programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i/ili transverzalnih (prenosivih) vještina, provedba ciljanih programa u svrhu aktivacije i privlačenja osoba u aktivnost i aktivno traženje posla putem sportskih, kulturnih ili programa sličnih sadržaja, osnivanje i rad mobilnih timova, terenskih radnika (street workers), mladih posrednika koji će osigurati direktan kontakt s NEET osobama;
  • aktivnosti podrške neaktivnih osoba: pružanje usluga mentorstva u cilju zapošljavanja, daljnjeg obrazovanja ili osposobljavanja, pružanje usluga savjetovanja osobama najudaljenijima od tržišta rada koje uključuje identifikaciju problema koji osobi otežavaju pristup zapošljavanju te pomoć pri rješavanju istih;
  • aktivnosti obrazovanja pripadnika ciljane skupine te informiranja o stanju na tržištu rada: aktivnosti informiranja o kretanjima na tržištu rada, odabir i uključivanje pripadnika ciljane skupine u verificirane programe obrazovanja odraslih, uključivanje pripadnika ciljane skupine u aktivnosti razvoja poduzetničkih vještina i aktivnosti razvoja poslovnih ideja;
  • upravljanje projektom i administracija;
  • promidžba i vidljivost.

Poziv je otvoren od 10. srpnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine ili do iscrpljenja financijske omotnice. Prijave su moguće od 3. kolovoza 2020. godine.

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://strukturnifondovi.hr/en/