Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnog društva.

Natječajem se želi pridonijeti zaštiti okoliša i to kroz aktivnosti ponovne uporabe, organizacijom ekoloških akcija za prikupljanje otpada s morskog dna te organiziranjem ekoloških akcija čišćenja speleoloških objekata.

Problemi čijem se rješavanju želi doprinijeti:

  • Aktivnosti ponovne uporabe;
  • Organiziranje ekoloških akcija za prikupljanje otpada s morskog dna;
  • Organizacija ekoloških akcija čišćenja speloloških objekata.

Prihvatljivim prijaviteljem smatra se organizacija civilnog društva koja je upisana u Registar udruga i ima sjedište na području RH, a registrirana je za obavljanje djelatnosti u jednom od područja: ekologije, zaštite okoliša i prirode, zaštite mora i morskog okoliša te održivog razvoja, speleologije.

Udruga se na Natječaj može javiti samostalno ili u partnerstvu.

Raspoloživa sredstva Fonda po ovom natječaju iznose 1.700.000,00 kuna, a organizacije civilnog društva mogu ostvariti sredstva Fonda u udjelu do:

  • 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi i u prvoj skupini otoka;
  • 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje;
  • 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima RH.

Najmanji iznos donacije koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna, a najviši iznos 60.000,00 kuna po odobrenom projektu.

Rok za prijavu na Natječaj je 31. kolovoza 2020. godine.

Više informacija možete potražiti putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.fzoeu.hr