Lokalna akcijska grupa “Zrinska gora-Turopolje” objavila je natječaj “Dodjela financijske potpore članovima LAG-a” za 2020. godinu.

Prihvatljivi korisnici:
 • udruge, zaklade, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, društva s ograničenom odgovornošću, dionička društva, domaće radinosti, ustanove i župe koje su u trenutku zatvaranja Natječaja aktivni članovi LAG-a i podmirili su sve dospjele obveze s osnove članarine u LAG-u.

Ukupna planirana vrijednost natječaja je 100.000,00 kuna.

Visina financijske potpore po pojedinom projektu:

 • maksimalno do 3.000,00 kn za projekte  iz područja 1. „Podrška manifestacijama i aktivnostima u kulturi“
 • maksimalno do 5.000,00 kn za projekte iz područja 2. „Ulaganje u opremu“
 • maksimalno do 1.500,00 kn za projekte iz područja 3. „Izgradnja kapaciteta“
 • maksimalno do 3.000,00 kn za projekte iz područja 4. „Vanjske intelektualne usluge“
 • maksimalno do 5.000,00 kn za projekte iz područja 5. „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“,
 • maksimalno do 5.000,00 kn za projekte iz područja 6. „Unapređenje socijalnih usluga u ruralnom području“.
Prihvatljivi troškovi:
 • podrška manifestacijama i aktivnostima u kulturi,
 • ulaganje u opremu,
 • izgradnja kapaciteta,
 • vanjske intelektualne usluge,
 • razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja,
 • unapređenje socijalnih usluga u ruralnom području.

Rok za prijavu je 2. listopad 2020. godine.

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://lag-zrinskagora-turopolje.hr/