Ministarstvo kulture i medija objavilo je  “Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu”.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.

U Program javnih potreba uvrstit će se programi:

 • redovne djelatnosti udruga u kulturi,
 • dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti,
 • glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti,
 • kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog),
 • vizualnih umjetnosti,
 • inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,
 • monografija iz područja kulture i umjetnosti,
 • potpore izdavanju knjiga,
 • potpore inozemnim nakladnicima za objavljivanje prijevoda djela hrvatskih autora,
 • izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija,
 • književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga,
 • književnih programa u knjižarama,
 • knjižnične djelatnosti,
 • muzejske djelatnosti,
 • zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine,
 • zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine,
 • zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara,
 • zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara,
 • zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara,
 • digitalizacije kulturne baštine,
 • gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture,
 • međunarodne kulturne suradnje.

Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa, svi prijavitelji se upućuju da predlože programe koje je moguće realizirati uz epidemiološka ograničenja sukladno specifičnosti svakoga područja za koje se program prijavljuje.

Prijave se podnose elektroničkim putem na odgovarajućim e-obrascima koji su dostupni putem POVEZNICE.

Rok za prijavu je od 1. rujna do 1. listopada 2020. godine.

Više informacija možete pronaći putem sljedeće POVEZNICE.

Izvor: https://min-kulture.gov.hr/