Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, raspisala je Natječaj za dodjelu potpore za obrazovanje tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja

Mjesečni iznos potpore tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja za učenike iznosi 200,00 kuna. Korištenje potpore za obrazovanje odobrava se korisnicima u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja u školskoj godini 2020./2021.

Pravo na potporu za obrazovanje  tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja
 • Kategorija A1– potpora za obrazovanje tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja za
  djecu smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
 • Kategorija B1 – potpora za obrazovanje tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja za
  izvrsnost,
 • Kategorija C1 – potpora za obrazovanje tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja za
  učenike slabijega socioekonomskog statusa,
 • Kategorija D – potpora za obrazovanje tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja za
  učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.

Kandidati su dužni, uz obrasce A1, B1, C1 ili D, dostaviti slijedeće:

 • izjavu kandidata, odnosno njegovog zakonskog zastupnika o sastavu kućanstva (Izjava o sastavu zajedničkog kućanstva),
 • potvrdu o OIB-u iz porezne uprave ili kopiju dokumenta koji sadržava podatke o OIB-u za sve
  članove zajedničkog kućanstva,
 • presliku svjedodžbe prethodnog razreda srednje škole, odnosno osmog razreda osnovne škole,
 • dokaz za stjecanje dodatnih bodova za uspjeh u prethodnoj školskoj, odnosno akademskoj
  godini.

*Kandidati koji se prijavljuju na potporu za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (Kategorija D), iznimno uz obrazac i spomenutu dokumentaciju, dostavljaju i presliku rješenja o primjerenom programu obrazovanja.

Svi kandidati dužni su dostaviti pisane prijave za dodjelu potpore za obrazovanje na posebnim obrascima (A1B1,C1D)  zaključno s 05.10.2020. godine.

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://branitelji.gov.hr/