Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je novi Natječaj: Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020. – 2021.).

Poziv je usmjeren na ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva, a u vidu podjele obroka u osnovnim školama.

Prihvatljivi prijavitelji:
  • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave – osnivači javnih osnovnih škola koje se nalaze na području županija s indeksom razvijenosti ispod 105 % prema Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti prema novom modelu izračuna na županijskoj razini za razdoblje 2014. – 2016.
Prihvatljive aktivnosti:
  • podjela obroka ciljanoj skupini po utvrđenoj cijeni jednog školskog obroka po učeniku u iznosu od 5,47 kn.
Ciljane skupine:
  • djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog osnovnoškolskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija.

*Obavezan kriterij za sudjelovanje u projektu je – “djeca iz obitelji koje su korisnice prava na doplatak za djecu”, a prema dodatnim kriterijima u projekt se može uključiti najviše 10 % od ukupnog broja djece prijavljene za sudjelovanje u projektu po pojedinoj osnovnoj školi.

Ukupna indikativna vrijednost Poziva je 25.000.000,00 kuna. Najniži iznos zatraženih bespovratnih sredstava po projektu može iznositi 200.000,00 kuna, dok najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava po projektu može iznositi 1.000.000,00 kuna.

Stopa sufinanciranja iznosi 100 % ukupnih prihvatljivih troškova od kojih 85 % predstavlja sredstva Europske unije, a 15 % predstavlja sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Projekti se financiraju u iznosu od 100 % prihvatljivih troškova projekta, odnosno prijavitelj nije dužan osigurati vlastito sufinanciranje.

Projektni prijedlozi mogu se podnositi od 12. listopada 2020. godine, a rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe 31. ožujka 2021. godine ili danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://strukturnifondovi.hr/