Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treći Natječaj iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za provedbu Podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“ – provedba tipa operacije 4.4.1 „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“.

*Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena.

Prihvatljivi korisnici:
 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika,
 • javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili
 • udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

*U smislu ovoga natječaja javnim tijelima se ne smatraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 50.000.000,00 kuna, a intenzitet javne potpore iznosi 100%. Najniža visina javne potpore po projektu je 400 EUR, dok najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 150.000 EUR.

Prihvatljivi troškovi ulaganja:
 • ulaganje u građenje terasastih parcela,
 • ulaganje u građenje (vanjskih) suhozida,
 • ulaganje u sadnju živica,
 • uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi,
 • kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka,
 • kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka,
 • izgradnja novih nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri,
 • ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke,
 • kupnja poljoprivrednog zemljišta.
Neprihvatljivi troškovi:
 • porez na dodanu vrijednost,
 • drugi porezi te propisane naknade i doprinosi,
 • kamate,
 • svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije,
 • troškovi vezani uz ugovor o leasingu,
 • nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi,
 • plaće i druge naknade djelatnika korisnika koji su zaposleni temeljem ugovora o radu,
 • troškovi vlastitog rada,
 • operativni troškovi,
 • troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu,
 • novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka,
 • plaćanje gotovim novcem.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 9. studenog 2020. godine od 12:00 sati do 11. siječnja 2021. godine do 12:00 sati.

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.apprrr.hr/