Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za provedbu mjere “Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda”. 

*Cilj potpore je povećanje broja i genetske kakvoće krava u sektoru mliječnog govedarstva. 

Prihvatljivi prijavitelji su poljoprivrednici koji:
 • su upisani u Upisnik poljoprivrednika,
 • na vlastitom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda koje su evidentirane u JRDŽ-u,
 • podnesu prijavu sukladno uvjetima poziva,
 • nemaju dugovanja prema Državnom proračunu RH,
 • nisu poduzetnici u teškoćama.

*Uzgajivač koji je prodavao vlastite steone junice u istoj godini provedbe Programa ne može biti prihvatljiv korisnik potpore iz ove mjere. 

*Uzgajivač koji je već koristio potporu za kupovinu steonih junica, mora imati povećan broj krava u odnosu na dan donošenja Programa, najmanje za broj grla kupljenih putem ranijih poziva. 

*Uzgajivač koji je ostvario pravo korištenja potpore u ranijim javnim pozivima za kupovinu steonih junica, a kupovinu nije realizirao, nije prihvatljiv prijavitelj na ovaj Poziv.

Prihvatljivi troškovi po jednom korisniku su troškovi kupovine minimalno tri grla kategorije steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda navedenih u sljedećoj tablici:

 

 

 

 

 

 

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 30.000,00 kuna.

Prijava na Javni poziv podnosi se na obrascu iz Priloga 1. ovog Javnog poziva.

Uz prijavu se prilaže:

 • preslika osobne iskaznice,
 • ponuda ili predračun za kupovinu steonih junica,
 • dokaz o provedenom plaćanju,
 • izvornik potvrde nadležne porezne uprave da Podnositelj nema nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj,
 • izvornik potvrde o solventnosti (SOL-2),
 • dokaz o broju zaposlenih od strane HZMO-a.

Rok za podnošenje prijava je do 24. listopada 2020. godine.

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr/