Javna ustanova PETRA – Petrinjska razvojna agencija provodi projekt sufinanciran iz ESF fonda – Centar za razvoj poduzetništva PETRA! koji je usmjeren na poboljšanje zapošljivosti osoba na tržištu rada te je usmjeren na osobe koje traže zaposlenje i osobe koje planiraju postati poduzetnici.

U sklopu projekta otvoren je INFO HUB te je održana početna konferencija za medije, kao jedna od aktivnosti samog projekta. INFO HUB je prostor u kojem će nezaposlene osobe dobiti svu potrebnu logističku potporu – od izrade poslovnog plana do savjetovanja na koji način realizirati vlastitu poduzetničku ideju. Također, prostor INFO HUB-a i svi njegovi resursi bit će na raspolaganju korisnicima i nezaposlenim osobama.

Pandemija koronavirusa zadala je snažan je udar na nacionalno, europsko i svjetsko gospodarstvo i upravo tip aktivnosti koje će se provoditi kroz ovaj projekt omogućit će na mikro razini smanjenje navedenih negativnih posljedica pandemije. Kroz jačanje kompetencija nezaposlenih na tržištu rada i poboljšanjem poduzetničke klime poticat će se razvoj mikro i malog poduzetništva.

Provedbom projekta želimo ostvariti i ojačati međusektorsku suradnju i razviti jake veze između gradske uprave, javnih ustanova, poduzetnika, organizacija civilnog društva i lokalne zajednice. Zajedničkom sinergijom i radom poboljšat ćemo poduzetničku klimu u našem gradu i napraviti bitne korake prema smanjenju nezaposlenosti i ekonomskom rastu zajednice!

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost PETRA – Petrinjske razvojne agencije