Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni javni poziv za projekt “Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima” za 2020. godinu.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (“Narodne novine”, broj 42/08).

Iznos potpore koji se može dodijeliti je 18.000,00 kuna za školsku godinu 2020./2021. (rujan 2020. godine – kolovoz 2021. godine).

Intenzitet potpore je 100%, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima u dva obroka:

  • I. razdoblje: rujan 2020. godine – veljača 2021. godine, isplata u I kvartalu 2021. godine,
  • II. razdoblje: ožujak 2021. – kolovoz 2021. godine, isplata u II kvartalu 2021. godine.

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 27. listopada 2020. do 30. studenoga 2020. godine na adresu:
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA  I ODRŽIVOG RAZVOJA
Prijava na Otvoreni javni poziv za projekt “Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima” za 2020. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://mzoe.gov.hr/