Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je deseti Natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim/prirodnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala.

*Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi korisnici:
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.
Prihvatljive aktivnosti:
 • projekti obnove poljoprivrednog potencijala uslijed elementarnih/prirodnih nepogoda koje su nastale nakon 1.1.2019. (u slučaju štete od elementarne nepogode na višegodišnjem nasadu, višegodišnjem bilju te domaćim životinjama; u slučaju štete od elementarne nepogode na građevinama, mehanizaciji, opremi i/ili poljoprivrednog zemljištu; u slučaju štete nastale zbog pomora pčelinjih zajednica na području Međimurske županije),
 • projekti obnove poljoprivrednog potencijala uslijed katastrofalnog događaja.

Ukupna vrijednost natječaja je 20.000.000,00 kuna, a intenzitet potpore iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi troškovi:
 • troškovi usluga arhitekata, inženjera, konzultanata i sudskog vještaka,
 • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.,
 • troškovi usluge konzultanata prihvatljivi u iznosu do 2 % ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja,
 • troškovi studije izvedivosti prihvatljivi u iznosu do 1 % ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja,
 • troškovi sudskog vještaka za procjenu mogućnosti sadnje višegodišnjeg nasada/bilja na dosadašnjoj čestici,
 • troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora,
 • investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta,
 • građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju,
 • popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju,
 • nabava domaćih životinja,
 • kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg nasada/bilja,
 • označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti,
 • kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta i
 • analiza tla.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje od 6. studenoga 2020. godine od 12:00 sati do 29. siječnja 2021. godine do 12:00 sati.

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.apprrr.hr/