Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta “Pametnih gradova”.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava radi neposrednog sufinanciranja projekata primjene koncepta “pametnih gradova i općina”, kojima se ostvaruje inovativan i učinkovit pristup upravljanju gradom, odnosno općinom te inovativna provedba poslova grada ili općine.

Prihvatljiva područja za provedbu projekta u poslovima grada ili općine su:
 • kružno gospodarstvo,
 • održivo gospodarenje energijom, zaštita okoliša, prirode i klimatske promjene,
 • poboljšanje sigurnosti građana i imovine,
 • upravljanje gradom ili općinom i uslugama,
 • obrazovanje i kvaliteta života građana.

*Primjenom koncepta pametnih gradova i općina moraju se ostvariti osnovni ciljevi integracije tehnoloških rješenja za ostvarenje: održivog razvoja, učinkovite infrastrukture, primjene energetske učinkovitosti i poboljšanja kvalitete života građana.

*Projekti koji se prijavljuju moraju biti usuglašeni s lokalnim, regionalnim ili nacionalnim strategijama razvoja. 

Na javni poziv moguće je dostaviti samo jednu prijavu po podnositelju. Predmet sufinanciranja prema uvjetima ovog Javnog poziva mogu biti jedan ili više Projekata obuhvaćenih samo jednom prijavom za sufinanciranje.

Raspoloživa sredstva po Javnom pozivu iznose 8.000.000,00 kuna. Fond će Korisnicima dodjeljivati sredstva potpore do 500.000,00 kuna po prijavi za opravdane troškove:

 • do 80% ukoliko se radi o projektima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode; projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i na prvoj skupini otoka,
 • do 60% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na drugoj skupini otoka i na brdsko-planinskim područjima,
 • do 40% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.
Prihvatljivi troškovi:
 • troškovi vezani za kupnju neophodne nove opreme i uređaja za provođenje projekta,
 • troškovi vanjskih usluga,
 • troškovi vezani uz elektronske promotivne aktivnosti izravno povezani s provedbom projekta,
 • ostali troškovi neophodni za provedbu projekta.

Učitavanje prijava na Javni poziv počinje 20. studenog 2020. u 9:00 sati, a slanje prijava počinje 03. prosinca 2020. godine u 9:00 sati.

Popis obvezne dokumentacije Zahtjeva, kao i cjelokupan Javni poziv možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.fzoeu.hr/hr/