S ciljem poticanja na korištenje bespovratnih sredstava dostupnih putem fondova Europske unije, predstavljamo vam iskustva poduzetnika s područja grada Petrinje u pripremi i provedbi projekata.

Grad Petrinja odabran je kao jedan od 5 gradova u provedbi Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima u sklopu kojeg je izrađen Intervencijski plan grada Petrinje.

U sklopu Intervencijskog plana planirane su alokacije dostupnih sredstava za razvoj grada Petrinje koje se odnose na:
  • projekte Grada Petrinje,
  • projekte poduzetnika s područja grada Petrinje,
  • projekte udruga i javnih ustanova s područja grada Petrinje putem poziva Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru.

Za razvoj poduzetništva, Grad Petrinja je u ukupnom iznosu od dostupnih sredstava za Intervencijski plan grada Petrinje odvojio 21.250.000,00 kn, kroz javni poziv Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji vrijednosti 20.903.692,43 kn (odobreno 52 projekta) i Javnog poziva Grada Petrinje za dodjelu bespovratnih potpora u vrijednosti 10.000.000,00 kn.

Samo neki od poduzetnika s područja grada Petrinje, koji su uspješno prijavili projekte i ostvarili pravo na korištenje bespovratnih sredstava kroz de minimis potpore na javnom pozivu Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji, jesu tvtrka Belona d.o.o. i Goga, obrt za trgovinu i uslugu, čija iskustva u prijavi i provedbi EU projekta možete pročitati u nastavku kroz kratke intervjue.
Članak BELONA d.o.o.
Članak GOGA, obrt za trgovinu i usluge

Prijava i provedba EU projekata nije jednostavna, ali otvara mnoge mogućnosti za razvoj Vašeg poslovanja. Nadamo se da će Vas priče iz prakse inspirirati i ohrabriti, te kako će te se u novoj financijskoj perspektivi i putem natječaja koji nas očekuju odvažiti na unaprjeđenje vašeg poslovanja korištenjem mogućnosti koje pružaju EU sredstva.

Vaš tim PETRA – Petrinjska razvojna agencija