Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”– ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 250.000.000,00 kuna od čega:
 • 125.000.000,00 HRK za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije),
 • 125.000.000,00 HRK za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO).
Prihvatljivi korisnici su:
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika,
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
 • do 1.000.000 EUR za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije),
 • do 3.000.000 EUR za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR),
 • do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata.

Intenzitet potpore je do 50%, a može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

 • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik,
 • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima,
 • ulaganje se provodi kao zajednički projekt.
Prihvatljivi troškovi su:
 • građenje/rekonstrukcija i opremanje objekata za životinje (reprocentri) uključujući unutarnju i vanjsku infrastrukturu,
 • poljoprivredna mehanizacija za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (isključujući traktor i gospodarska vozila),
 • građenje/rekonstrukcija i opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti,
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta,
 • opći troškovi: troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije i troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora,
 • nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova, ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 14. prosinca 2020. godine od 12:00 sati do 30. travnja 2021. godine do 12:00 sati.

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.apprrr.hr/