Udrugama, kao organizacijama civilnog društva, na raspolaganju je velik broj izvora financiranja i to iz javnih te privatnih izvora ali i iz vlastitih sredstava.

Pod javne izvore financiranja podrazumijevamo:
 • Tijela državne uprave: Ministarstva, Ured za udruge, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ured za suzbijanje zlouporabe droga, Ured za ravnopravnost spolova;
 • Javne zaklade: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Zaklada “Kultura nova”, Zaklada “Hrvatska za djecu”, Zaklada “Hrvatska kuća”.
Privatni izvori jesu:
 • donacije trgovačkih društava,
 • donacije korporacijskih zaklada,
 • donacije privatnih zaklada i zaklada lokalnih zajednica,
 • donacije organizacija civilnog društva,
 • dobrovoljni prilozi, darovi i donacije pojedinaca.
Vlastita sredstva obuhvaćaju:
 • prihode od članarina,
 • novčana sredstva koja udruge steknu obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
 • prihode od prodaje roba i pružanja usluga,
 • prihode od financijske i nefinancijske imovine i
 • ostale prihode stečene u skladu sa zakonom.
Udruga SMART izradila je video prezentaciju o izvorima sredstava za djelovanje udruga, a predstavlja kratak vodič kroz različite izvore sredstava za rad udruga s primjerima. Video prezentacija dostupna je na sljedećoj POVEZNICI.