Sisačko-moslavačka županija raspisala je Javni poziv za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2020. godinu

Specifični ciljevi obuhvaćaju:
 • aktiviranje postojećih poljoprivrednih resursa koji nisu u funkciji,
 • povećanje konkurentnosti svih poljoprivrednih proizvođača i djelatnosti,
 • poticanje demografske revitalizacije ruralnog prostora,
 • poticanje znanja,
 • povećanje održivosti poljoprivrednog gospodarstva i
 • očuvanje ekosustava.
Prihvatljivi korisnici su:
 • poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području Sisačko-moslavačke županije.
Prihvatljive aktivnosti su:
1.) ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju
 • građenje i/ili rekonstrukcija gospodarskih objekata, nabava muzne opreme, mljekovodi i oprema za hlađenje i skladištenje mlijeka, nabava opreme za sušenje i skladištenje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, podizanje novih i/ili rekonstrukcija postojećih višegodišnjih nasada, nabava certificiranog sadnog materijala, nabava nove proizvodne opreme, nabava sustava za zaštitu trajnih nasada od padalina, građenje novih i/ili postojećih zatvorenih/zaštićenih proizvodnih objekata za uzgoj povrća i cvijeća, kupnja nove i rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme od ovlaštenih trgovačkih društava, analiza tla
 • intenzitet potpore po korisniku: do 40% vrijednosti ulaganja, najviše do 20.000,00 kuna; do 60% vrijednosti ulaganja, najviše do 40.000,00 kuna za profesionalne i ekološke poljoprivrednike; do 70% vrijednosti ulaganja, a najviše do 50.000,00 kuna za mlade poljoprivrednike
2.) ulaganja u preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda
 • adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu i maloprodajnim mjestima, nabava nove ili rabljene opreme za doradu, preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda od ovlaštenih trgovačkih društava
 • intenzitet potpore po korisniku: do 40% vrijednosti ulaganja, najviše do 30.000,00 kuna; do 60% vrijednosti ulaganja, najviše do 60.000,00 kuna za profesionalne i ekološke poljoprivrednike; do 70% vrijednosti ulaganja, a najviše do 70.000,00 kuna za mlade poljoprivrednike
3.) razvoj ekološke poljoprivredne proizvodnje
 • troškovi nastali za stručni nadzor i ocjenu sukladnosti u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji i/ili ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji u prijelaznom razdoblju
 • intenzitet potpore po korisniku: do 55% najviše do 20.000,00 kuna
4.) unaprjeđenje i očuvanje genetskog potencijala u stočarstvu
 • poticanje uzgojno valjanih junica za proizvodnju mesa i mlijeka,
 • nabava rasplodnih licenciranih bikova,
 • uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja,
 • nabava i uzgoj uzgojno valjanih nazimica i nabava nerastova,
 • nabava rasplodnih ovaca i koza,
 • pomoć pri očuvanju pčelinjeg fonda
5.) okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta
 • potpora će se dodijeliti korisniku u cilju okrupnjavanja imao troškove sređivanja imovinsko-pravnih odnosa radi stjecanja prava vlasništva najviše do 5 ha
 • intenzitet potpore po korisniku: najviše do 1.000,00 kuna/ha; najviše do 2.000,00 kuna/ha za profesionalne i ekološke poljoprivrednike; najviše do 2.500,00 kuna/ha za mlade poljoprivrednike.

Javni poziv otvoren je od 01. prosinca 2020. godine do 28. veljače 2021. godine.

Više informacija i potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://smz.hr/