Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za mjeru Informiranje u državama članicama i mjeru Promidžba vina na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023.

Korisnici mjere Promidžba i Informiranje su:
 • stručne organizacije uključene u sektor vina,
 • organizacije proizvođača vina,
 • udruženja organizacija proizvođača vina,
 • privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača,
 • sektorske organizacije uključene u sektor vina,
 • javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna,
 • privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina.

*Privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina prihvatljivi su korisnici samo u mjeri Promidžba.

Prihvatljivi troškovi  za mjeru Promidžba su:
 •  objavljivanje reklama u medijima (tisak, televizija, radio, internet, društvene mreže),
 •  ulaganja u odnose s javnošću, promociju i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje,
 •  ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja,
 •  ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja te
 • administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika.

Natječaj i obrasci potrebni za prijavu mjere Promidžba dostupni su putem sljedeće poveznice.

Prihvatljivi troškovi  za mjeru Informiranje su:
 • informativne kampanje,
 • sudjelovanje na događanjima, sajmovima i izložbama od nacionalnog značaja ili od značaja za Europsku uniju,
 • oglašavanje u medijima na tržištu država članica,
 • izrada i distribucija informativnih materijala za tržište država članica i
 • administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika.

*Informativne aktivnosti su prihvatljive ukoliko se provode u okviru:

 • informativnih kampanja koje se mogu provoditi u institucijama, a mogu biti i audio-vizualne i
 • događaja, sajmova i izložbi koje okupljaju barem sudionike iz države članice na koju se projekt odnosi i na kojima korisnik sudjeluje, u vidu informativnih štandova ili organiziranja konferencije.

Natječaj i obrasci potrebni za prijavu mjere Informiranje dostupni su putem sljedeće poveznice.

Razina potpore iznosi do 80% ukupno prihvatljivih troškova i odnosi se na sredstva EU. Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu za mjeru promidžba iznosi 250.000 EUR, a za mjeru Informiranje 100.000 EUR.

Rok za podnošenje prijava je do 5. veljače 2021. godine.

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.apprrr.hr/