Ponosni smo na činjenicu da je ove godine PETRA – Petrinjska razvojna agencija postala članica mreže BOND.

Projekt „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (eng. BOND – Business Organistions Network Development) strateški je postavljen od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, a operativno njime upravlja HAMAG-BICRO.

BOND je jedinstvena mreža različitih vrsta poduzetničkih potpornih institucija (PPI) čija je zadaća pružanje potpore poduzetnicima. Mreža BOND predstavlja platformu za sveukupni razvoj kapaciteta i kvalitete usluga PPI, a poduzetnicima pruža objedinjeni pristup poslovnim znanjima, vještinama, partnerima, informacijama i uslugama važnim za pokretanje i razvoj poslovanja.

Članstvo u BOND-u pridonijet će jačanju savjetodavnog kapaciteta PETRA – Petrinjske razvojne agencije i razvijanju standardiziranih visokokvalitetnih usluga koje će se, uz pomoć članova Mreže, ponuditi poduzetnicima, a sve u cilju kako bi im se osigurala integrirana pomoć u svim stupnjevima razvoja, prilagođena njihovim potrebama.

Vaš tim PETRA!