Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni javni poziv za Projekt “Naukovanje za obrtnička zanimanja” za 2020. godinu.

Ciljevi poziva su:
 • neposredno u gospodarstvu osigurati usvajanje ključnih vještina i kompetencija u obrtničkim zanimanjima,
 • osigurati kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu.
Prihvatljivi korisnici su:
 •  mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) koja izvode naukovanje za učenike koji se obrazuju za zanimanja u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 36.000.000,00 kuna.

*Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 kuna, a najviši 500.000,00 kuna, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.

Prihvatljivi troškovi su:
 • troškovi vezani uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za vrijeme provedeno na naukovanju,
 • minimalna naknada po satu iznosi za učenike:
  – I. razreda 3,73 kuna
  – II. razreda 7,46 kuna
  – III. razreda 9,32 kuna,
 • naknada mentoru koja se utvrđuje prema prosječnoj vrijednosti sata rada temeljem bruto II plaće mentora koji provodi naukovanje,
 • nabava opreme, strojeva, sitnog inventara i potrošnog materijala povezano potrebama učenika na naukovanju.

Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca. Uz ispunjeni Prijavni obrazac obavezno se prilaže i tražena dokumentacija. Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja neposredno ili putem pošte.

OBAVIJEST – Rok za podnošenje Prijava na Projekt “Naukovanje za obrtnička zanimanja” za 2020. godinu produžen je do 13. veljače 2021. godine.

Više informacija možete pronaći putem sljedeće POVEZNICE.

Izvor: https://gospodarstvo.gov.hr