Ministarstvo turizma i sporta objavilo je natječaje za udruge u sportu s ciljem poticanja svakodnevnog bavljenja organiziranom tjelesnom aktivnošću, potpore organizaciji sportskih manifestacija te promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima.

Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2021. godini

Cilj Natječaja je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje
organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenu psihofizičkih sposobnosti i
zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Ministarstvo turizma i sporta sufinancirati će programe najviše do 80% opravdanih troškova cjelokupne
vrijednosti prijavljenog programa.  Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 10.000,00 kuna, a najveći 120.000,00 kuna, s time da zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% cjelokupne vrijednosti programa.

Prihvatljivi prijavitelji na Natječaj su udruge iz sustava sporta osnovane sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu te ispunjavaju ostale uvjete u skladu s Uputama za prijavitelje.  Prijavitelji na Natječaj mogu imati partnera/partnere u provedbi programa kao što su udruge – članice Hrvatskog plivačkog saveza, udruge – članice Hrvatskog paraplivačkog saveza, ostale udruge iz sustava sporta,  ustanove iz sustava sporta, odgojno – obrazovne ustanove (dječji vrtići, osnovne škole i srednje škole).

Prihvatljivi izravni troškovi programa su npr. troškovi prostora koji podrazumijevaju najam sportskog objekta, bazena, i sl., troškovi plaće/naknade provoditelja programa (nositelj, voditelji i ostali provoditelji) koji su navedeni u Obrascu prijave programa, troškovi prijevoza (priznaju se samo za organizirani prijevoz korisnika programa ako je on neophodan za njegovu provedbu, a koristi se ekonomski najisplativija opcija),  troškovi smještaja koji se priznaju do razine smještaja kategoriziranog s maksimalno četiri (4) zvjezdice (hotel, hostel, apartman, privatni smještaj, kamp….), troškovi nabavke opreme koji podrazumijevaju nabavku trenažnih sredstava i pomagala te sportsku odjeću i obuću koja je nužna kako bi se mogle provesti sportske aktivnosti. Prihvatljivi neizravni troškovi su troškovi kao npr. troškovi za diplome, pehare, medalje, prehranu za korisnike programa, troškovi promidžbe programa, grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja) te fotografske i snimateljske usluge vezane uz program.

Natječaj je otvoren do 15. siječnja 2021. godine.

 

Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2021. godini

Cilj Natječaja je omogućiti što većem broju korisnika svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenu psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje
uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske, a u skladu sa svojim interesima i
sposobnostima.

Natječaj je podijeljen u tri osnovna programska područja te će se sufinancirati po područjima kako slijedi:
PP1- Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim
vježbanjem, planirana vrijednost iznosi 8.000.000,00 kuna;
PP2- Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo
sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na natjecanja izvan Republike Hrvatske, planirana vrijednost iznosi 4.050.000,00 kuna;
PP3- Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja, planirana vrijednost iznosi 3.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji na Natječaj su udruge iz sustava sporta osnovane sukladno Zakonu o udrugama te ispunjavaju ostale uvjete u skladu s Uputama za prijavitelje. Prijavitelji na Natječaj mogu imati partnere u provedbi programa kao što su udruge iz sustava sporta, ustanove iz sustava sporta, odgojno – obrazovne ustanove (dječji vrtići, osnovne škole i srednje škole).

Prihvatljivi izravni troškovi programa su npr. troškovi prostora koji podrazumijevaju najam sportskog objekta, bazena, i sl., troškovi plaće/naknade provoditelja programa (nositelj, voditelji i ostali provoditelji) koji su navedeni u Obrascu prijave programa, troškovi prijevoza (priznaju se samo za organizirani prijevoz korisnika programa ako je on neophodan za njegovu provedbu, a koristi se ekonomski najisplativija opcija),  troškovi smještaja koji se priznaju do razine smještaja kategoriziranog s maksimalno četiri (4) zvjezdice (hotel, hostel, apartman, privatni smještaj, kamp….), troškovi nabavke opreme koji podrazumijevaju nabavku trenažnih sredstava i pomagala te sportsku odjeću i obuću koja je nužna kako bi se mogle provesti sportske aktivnosti. Prihvatljivi neizravni troškovi su troškovi kao npr. troškovi za diplome, pehare, medalje, prehranu za korisnike programa, troškovi promidžbe programa, grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja) te fotografske i snimateljske usluge vezane uz program.

Rok za prijavu na Natječaj je do 15. siječnja 2021. godine.

 

Javni poziv za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2021. godini 

Cilj Javnog poziva je poticanje i potpora organizacije velikih sportskih manifestacija koje se odvijaju na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unapređenja sustava sporta te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.

Najmanji iznos sufinanciranja po sportskoj manifestaciji koji prijavitelj može zatražiti je 200.000,00 kuna, a najveći 1.500.000,00 kuna s time da zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 60% od cjelokupnog iznosa potrebnog za organizaciju velike sportske manifestacije

Prihvatljivi prijavitelji na Javni poziv su pravne osobe – udruge, ustanove ili trgovačka društva upisani u registar sportske djelatnosti i registrirani za obavljanje sportske djelatnosti sukladno odredbama Zakona o sportu te ispunjavaju ostale uvjete u skladu s Uputama za prijavitelje.

Prihvatljivi troškovi za organizaciju sportske manifestacije su:
– troškovi smještaja, prehrane i organiziranog prijevoza sportaša, stručnih timova sportaša, sudaca, delegata i volontera za vrijeme održavanja sportske manifestacije na području Republike Hrvatske;
– nabava sportske opreme, sportskih rekvizita i sportskih pomagala koji su nužni za održavanje sportske manifestacije;
– sanacija i/ili adaptacija javno dostupne sportske infrastrukture potrebne za održavanje velike sportske manifestacije;
– troškovi za edukativne aktivnosti u sklopu velike sportske manifestacije.

Javni poziv otvoren je do 16. siječnja 2021. godine.

 

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://mint.gov.hr/